09:00 - 09:30 Ontvangst Deelnemers
   
09:30 - 11:00

Anders kijken: introductie van schaakland en damland   

U wordt meegenomen naar schaakland (de leidinggevenden/management) en damland (de werkorganisatie/werkvloer). Twee verschillende werelden in één organisatie, waarvan de belangen, waarden, interesses en taal vaak erg verschillen. Hoe gaan zij met elkaar om? Wat is de rol van de (in)formele leiders hierin? Hoe blijven deze werelden in verbinding met elkaar? Hoe gaat men om met veiligheid? U leert anders te kijken naar uw eigen organisatie, leiderschap en veiligheid. 

   
11:00 - 11:25 Pauze
 
   
11:25 - 12:45 De krachten op het speelveld
  U gaat uw eigen organisatie in kaart brengen aan de hand van schaakland en damland. Welke krachten spelen er allemaal een rol? Wie zijn de formele leiders? En wie de informele leiders? Hoe lopen de hazen? U ontdekt nieuwe hiërarchische en sociale structuren die van belang zijn voor uw eigen leiderschap. 
   
12:45 - 13:30 Lunch
 
   
13:30 - 15:00 Cultuuranalyse
 
 

Wat is cultuur eigenlijk en hoe beïnvloed je groepsgedrag en individueel gedrag? Welk gedrag is sterker? U gaat middels een oefening uw eigen (veiligheids)cultuur in kaart brengen. Welke paradigma’s en kernwaarden helpen en belemmeren het veiligheidsgedrag in uw organisatie? Welke (taaie) gedragspatronen hebt u te doorbreken om uw organisatie veiliger te maken? 

   
15:00 - 15:25 Theepauze
   
15:25 - 16:45 Leiderschap in de praktijk
 

U heeft nu duidelijk wie er echt leidt in uw organisatie en welke gedragspatronen het verbeteren van de veiligheid in de weg staan. U kent de rol van informele en formele leiders. En u weet wat uw doel is. Maar hoe gaat u de organisatie nu daadwerkelijk in beweging krijgen? In dit laatste blok krijgt u concrete handvatten hoe u de veiligheidscultuur kunt beïnvloeden om zodoende het juiste gedrag te bewerkstelligen. 

   
16:45 - 17:30 NETWERKBORREL