Masterclass Leiderschap, cultuur en veiligheid 2018

Masterclass Leiderschap, cultuur en veiligheid 2018

09:00 - 09:30 Ontvangst Deelnemers
   
09:30 - 11:00

De (voorbeeld)rol van leiders in een organisatie  

U wordt meegenomen naar schaakland (leidinggevenden) en damland (werkorganisatie) en ervaart hoe deze twee werelden in veel organisaties los van elkaar staan met compleet verschillende beelden en oordelen over elkaar. Wat is de rol van de (in)formele leiders hierin? U leert anders te kijken naar organisaties, leiderschap en veiligheid.

   
11:00 - 11:25 Pauze
 
   
11:25 - 12:45 De krachtenveldanalyse
  U gaat uw eigen organisatie in kaart brengen. Hoe steekt uw veiligheidscultuur in elkaar? Wie zijn de formele leiders? En wie de informele leiders? Hoe lopen de hazen? U ontdekt nieuwe hiërarchische en sociale structuren die van belang zijn voor uw eigen veiligheidscultuur. 
   
12:45 - 13:30 Lunch
 
   
13:30 - 15:00 Cultuuranalyse
 
 

U gaat middels een oefening uw eigen (veiligheids)cultuur(en) in kaart brengen. Welke paradigma’s en kernwaarden helpen en belemmeren het veiligheidsgedrag  in uw organisatie? Welke (taaie) gedragspatronen hebt u te doorbreken om uw organisatie veiliger te maken? 

   
15:00 - 15:25 Theepauze
   
15:25 - 16:45 Leiderschap in de praktijk
 

U heeft nu duidelijk wie er echt leidt in uw organisatie en welke gedragspatronen het verbeteren van de veiligheid in de weg staan. U kent de rol van informele en formele leiders. En u weet wat uw doel is. Maar hoe gaat u de organisatie nu daadwerkelijk in beweging krijgen? In dit laatste blok krijgt u concrete handvatten hoe u de veiligheidscultuur kunt beïnvloeden om zodoende het juiste gedrag te bewerkstelligen. 

   
16:45 - 17:30 NETWERKBORREL